TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI
 Üyelik ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

TÜRK TİCARET REHBERİ (Bundan sonra "TTR" olarak anılacaktır.) web sitesi üzerindeki her tür hak, kullanım üzerindeki her hakkı TTR Bilişim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ ne aittir.

TTR ‘nin kullanımı ve üyeleri bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle Lütfen kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

TTR,  verdiği hizmetlerde değişiklik yapmaya, hizmetlerin kullanım koşullarını, kullanım şeklini değiştirmeye doğrudan ve tek başına yetkilidir.

TTR (TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI), işbu sitede ve her türlü içeriğinde bulunan, her türde fonksiyonda, kullanım koşullarında, ve her türlü içerikte önceden herhangi bir ihbarda bulunmadan değiştirme, iptal etme, geçici duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklik sitede yapıldığında yürürlüğe girecektir. Üye siteye giriş yaparak / üye kaydı açarak / ana sayfa harici alt sayfaları ziyaret ederek, sitenin kullanım koşullarını, üyelik şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

TTR, web portalının elinde olmayan sebeplerden ötürü yayınında kesintiler olması, duraksaması gibi konularda sorumluluk kabul etmeyecektir.

TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI’nı ziyaret eden her ziyaretçi ve üye, Üyelik ve kullanım koşulları Sözleşmesinin tamamını okuyup, içeriğini kayıtsız şartsız kabul edip onayladığını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul etmeyen üyelerin siteye üye olmamaları gerekmektedir. Üyeler tarafından üyelik başvurusunun tamamlanması ile işbu Sözleşme oluşmuş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler teşekkül etmiş olur.

TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI üyeleri www.turkticaretrehberi.com ve ortak kullandığı ( www.Turkishtradeguide.net vb ) internet adresine her yeni girişlerinde üyelik sözleşmesinde yer alan tüm güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılacaktır.

Üyenin TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI Kullanım Koşulları'nı ihlâl etmesi durumunda TTR, üyenin üyeliğine son verebilir; üyenin sayfasını kapatabilir,tekrar üyeliğini engelleyebilir. Bu halde TTR'nin her türlü yasal talep ve dava hakkı saklıdır.

Belirtilen kullanım koşulları siteyi kullanan üyeler üzerinde yasal olarak bağlayıcı özellik taşımaktadır. Bu hükümler, üyeliğin TTR tarafından ve/veya üyenin kendisi tarafından sona erdirilmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda dahi devam eder.

TTR, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI’nın, kesintisiz hizmet vereceğini, hizmet kalitesinin herkesin beklentilerine uygun olduğunu garanti kabul ve taahhüt etmez. TTR, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI üzerindeki hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI  üzerinde yer alan ve / veya alacak olan her türlü bilgiyi ve kullanım koşullarını, sunduğu hizmetleri, kullanıcılara önceden bildirmeden, uygun gördüğü zaman, uygun gördüğü şekilde, tek taraflı olarak içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkına sahiptir. TTR herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeden üyenin kullanımı kısıtlama ya da kullanımına son verebilme hakkına sahiptir. TTR verdiği hizmetler üzerinden değişiklik yapma, verdiği hizmetleri güncelleme ve / veya iptal etme, çalışmasını geçici bir süre askıya alma ve / veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumda kullanıcı her ne ad altında olursa olsun TTR'nden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

TTR'nin kontrolü dışında olabilecek aksaklıklardan, gecikmelerden veya İnternet sunucusundan, elektrik kesintisinden, donanım veya altyapı problemlerinden, doğal afetler ve sair sebeplerden kaynaklanabilecek aksaklıklar, gecikmeler, bilgi kayıpları sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda ve/veya bilgisayar virüsü, iletişim hatası gibi nedenlerle 3.kişiler tarafından izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kullanılması konularında TTR hiçbir bir sorumluluk kabul etmez.

TTR, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Bu halde kullanıcı sitede yer alan sözleşmeyi onaylayıp tüm hak ve yükümlülükleri ile üye olmayı kabul etmez ise, anılan hizmetlerden yararlanamazlar. TTR ilave hizmetler oluşturma, hizmetlerini kısmi olarak ve / Veya tamamen değiştirme ve / veya ücretli hale dönüştürme hakkını saklı tutar.

TTR, site üzerindeki hizmet(lerin) devamlılığını garanti etmeyip, verilen hizmetler üzerinde değişiklik yapma, verilen hizmetleri eksiltme, azaltma, yenileme veya iptal etme hakkını saklı tutar ve TTR herhangi bir neden göstermeksizin içerik ve uygulama değişikliği yapma hakkı da saklıdır.

TTR, site üzerinde yeni hizmet geliştirebilir,hizmetlerden bazılarını kısmi ve / veya komple değiştirebilir veya ücretli halde sunabilir.

Bu internet sitesinde bulunan yazılar, markalar, bilgiler, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve bu internet sayfasının sunumu TTR'nin mülkiyetindedir. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI tarafından verilen hizmetler ve yazılımlar TTR tarafından hazırlatıldığından, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinin isim hakkı ve TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesi ile ilgili her türlü mali haklar, dijital yayın hakları, içerik de dahil olmak üzere her türlü kullanım hakkı Türkiye ve dünyada, yer zaman ve sayı sınırı olmaksızın TTR'ne ait olacaktır. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesi içerisinde bulunan tüm yazılım içerik, tasarım ve kodlar telif hakları ile ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu kuralların ihlal edilmesi halinde üye ve veya ziyaretçi hakkında her türlü yasal yollara gidilebileceğini üye kabul ve beyan eder.

Üyelik kaydı formu doldurulurken, istenilen bilgiler eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Üye kayıt formuna aktarılan her türlü bilginin doğruluğunu, üye kaydı yapanlar kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Başvuru formunu dolduran her kullanıcı, verdiği ve vereceği tüm bilgilerin doğru olduğunu, verdiği/vereceği hatalı ya da eksik bilgiden tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bilgilerini de güncel tutacağını ve bu nedenle TTR'nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. TTR bu bilgileri, çeşitli amaçlarda ve değerlendirmelerde serbestçe, dilediği gibi kullanabilir, çözüm ortaklarına, aktarılabilir.

Bilgi güncellemesi, üyeler tarafından kendileri tarafından belirlenebilen kullanıcı adı ve parola ile yönetim paneline giriş yapılarak yapılır. Üye kendine ait kullanıcı bilgilerini kesinlikle başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz. Verilen / tanımlanan kullanıcıya özel olan bilgilerin gizliliği ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır. TTR, şifrenin üye tarafından gerektiği şekilde saklanmamasından, kaybedilmesinden, başkalarına verilmesinden, her ne şekilde olursa olsun 3. kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek sorunlardan ve kendisinin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Bu şekilde doğacak zararların sorumluluğu tamamen üyeye ait olup, üye bu nedenle TTR' nin ve/veya 3. kişilerin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, kendilerine ait e-posta adresinin ve şifrenin kullanılarak işlem yapılması ile ilgili olarak, işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki her türlü itiraz ve def´i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıya özel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasıyla doğabilecek zararlardan TTR sorumlu değildir, sorumluluk tamamen üyeye aittir.

TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde yer alan bilgiler öneri mahiyetindedir, uygulamada karşılaşabilecekleri her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan TTR sorumlu değildir. Üye, bu bilgilerin güncel , doğru olmamasından ve/veya eksik olmasından dolayı kendilerinin ve/veya 3. Kişilerin uğrayacakları zararlara ilişkin olarak ilgili uzman ve/veya TTR'ne rücu etmeyeceğini taahhüt eder.

TTR, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde, kullanıcılara ve üyelere kolaylık sağlaması amacıyla, güvenilir 3. partilerin ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapabilir. Bu hizmet, ürünün TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesi ve/veya TTR tarafından tavsiye edildiği yönünde değerlendirilemez. Üye ve kullanıcılar, söz konusu firmalardan alacakları olası ürün ve hizmetlerden doğacak her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan TTR'nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder.

Site güvenliğini ihlal etmek veya ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. TTR, üyeler tarafından diğer üyeler ile paylaşmak üzere girmiş olduğu içeriğin doğruluğunu, geçerliliğini, güvenilirliğini ve gerçekliğini garanti edemez. Üyeler ve/veya kullanıcılar, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesini kullanırken ileri sürdükleri şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesine ekledikleri dataların sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduğunu ve TTR'nin bu dosyalardan, fikirlerden, ifadelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kullanıcı ve üyeler, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde sunulan hizmetlere TTR tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi,tersine mühendislik yapmamayı, sitede hukuka ve ahlaka aykırı beyanlarda bulunmamayı, diğer üyelerin hizmetlerden faydalanmalarını etkileyecek şekilde davranmamayı kabul ve taahhüt eder. TTR'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zarara ilişkin için her türlü yasal girişimde bulunma hakkı saklıdır. Üye, TTR'nin uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı, ilk talep üzerine tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Üyelerin TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde açıklayacakları her türlü bilgi, çalıştıkları veya ortak oldukları firmalara ait her türlü yazı, makale, fotoğraf, belgeler, sair doküman ve benzeri fikri ürünlerin sorumluluğu kendilerine aittir. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde paylaşılan bu bilgiler vasıtasıyla üyelere ve firmalara karşı kesinlikle sorumlu değildir. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile TTR tarafından hazırlanan bu sözleşmeye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde TTR'nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye rücu edilir.

TTR, sitede kullanılan bilgilerin güvenilirliğini sağlamak için gerekli çabayı göstermektedir. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, bilginin alındığı kaynağa dayandırılır. İnternet sitesi içerisinde yer alan bilgilerdeki eksiklik ve hatalara dayanan hiçbir zarardan TTR sorumlu değildir.

TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin verilmesi sırasında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hizmetlerin sunulmasına ara veya son verilmesi yahut kesintiye uğraması esnasında, ayrıca donanım, yazılım (hardware-software) ve İnternet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu kullanıcı ve üyelerin talep ettikleri bilgilere ve hizmetlere ulaşamamaları durumunda TTR herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Üyelik sırasında alınacak bilgiler güvenilir ortamda korunacak olup, üyenin diğer üyelerle paylaşmak üzere girmiş olduğu bilgiler, internetin yapısı gereği internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu şekillerde kullanımda dolayı doğacak zararlardan TTR sorumlu değildir.

TTR, TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI , kullanıcılarına ve üyelerine kolaylık sağlaması amacıyla üye ve kullanıcıların başka internet sitesine/sitelerine geçişini sağlayan linkler yayınlayabilir. Üye ve kullanıcılar, geçiş yapacağı internet sitesi/sitelerindeki içeriklerden TTR'nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını peşinen kabul eder. TÜRK TİCARET REHBERİ PORTALI, Linkleri yayınlayan sitelerin hatasız çalıştığını, indirilen dosyaların virüssüz veya diğer zararlı etkilerden yoksun olacağını garanti edilmemektedir. Linkleri yayınlanan sitelere erişimde her türlü risk ve sorumluluk erişimi yapan kişiye, kuruma aittir.

TTR serbestçe, dilediği zaman, tek taraflı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Üyeler ve kullanıcılar, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TTR'nin defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, TTR kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

Üyeler ve kullanıcılar, başvuru formunu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" opsiyonunu tıklayarak seçtiğinde işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

TTR, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tazminatsız, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirebilir.