Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
2015 Yılı Vergi Takvimi

2015 yılı resmi vergi takvimi Gelir idaresi Başkanlığı Web Sitesinde yayınlanmıştır. 2015 Yılı vergi takvimini aylar bazında aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

 

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 01/01/2015 12/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/01/2015 12/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 12/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 15/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 20/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 23/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2015 23/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/01/2015 23/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/01/2015 23/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/01/2015 26/01/2015 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/01/2015 26/01/2015 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/01/2015 26/01/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/01/2015 26/01/2015 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/01/2015 02/02/2015 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/01/2015 02/02/2015 Yıllık Harçların Ödemesi
  01/01/2015 02/02/2015 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
  01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/01/2015 02/02/2015 Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2014 02/02/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2015 10/02/2015 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 10/02/2015 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/02/2015 16/02/2015 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/02/2015 16/02/2015 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 16/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/02/2015 17/02/2015 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/02/2015 17/02/2015 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 20/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 23/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/02/2015 23/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/02/2015 24/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/02/2015 24/02/2015 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/02/2015 25/02/2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
  01/02/2015 25/02/2015 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/02/2015 26/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/02/2015 26/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/02/2015 26/02/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Mart 01/02/2015 02/03/2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2015 02/03/2015 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
  01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/02/2015 02/03/2015 Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 02/03/2015 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/03/2015 02/03/2015 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
  01/01/2015 02/03/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
  01/03/2015 10/03/2015 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 10/03/2015 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 16/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 20/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 23/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/03/2015 23/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/03/2015 24/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/03/2015 24/03/2015 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/03/2015 25/03/2015 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/03/2015 25/03/2015 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
  01/03/2015 25/03/2015 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/03/2015 26/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/03/2015 31/03/2015 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/03/2015 31/03/2015 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
  01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/03/2015 31/03/2015 Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2015 01/04/2015 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  01/04/2015 01/04/2015 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  01/04/2015 09/04/2015 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2015 10/04/2015 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 15/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 20/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2015 24/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/04/2015 24/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/04/2015 27/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
  01/04/2015 27/04/2015 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/04/2015 27/04/2015 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/04/2015 27/04/2015 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  01/04/2015 27/04/2015 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
  01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2015 27/04/2015 Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/04/2015 27/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/04/2015 30/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
  01/04/2015 30/04/2015 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
  01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/04/2015 30/04/2015 Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/03/2015 30/04/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
Mayıs 01/05/2015 04/05/2015 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
  01/05/2015 11/05/2015 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 12/05/2015 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/05/2015 14/05/2015 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2015 14/05/2015 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 15/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/05/2015 18/05/2015 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2015 18/05/2015 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 20/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 25/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/05/2015 25/05/2015 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
  01/05/2015 25/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/05/2015 25/05/2015 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 25/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/05/2015 26/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/05/2015 26/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/05/2015 26/05/2015 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
  01/05/2015 26/05/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/05/2015 27/05/2015 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Haziran 01/06/2015 01/06/2015 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
  01/06/2015 01/06/2015 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
  01/06/2015 01/06/2015 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
  01/06/2015 01/06/2015 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
  01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/06/2015 01/06/2015 Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 01/06/2015 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
  01/06/2015 01/06/2015 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü
  01/06/2015 01/06/2015 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
  01/06/2015 09/06/2015 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/06/2015 10/06/2015 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 15/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 22/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 23/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/06/2015 23/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/06/2015 24/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/06/2015 24/06/2015 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/06/2015 25/06/2015 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/06/2015 26/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/06/2015 30/06/2015 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/06/2015 30/06/2015 Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/05/2015 30/06/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/07/2015 09/07/2015 16-30 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/07/2015 15/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/07/2015 20/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2015 20/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 20/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2015 20/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2015 27/07/2015 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/07/2015 27/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
  01/07/2015 27/07/2015 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/07/2015 30/07/2015 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi
  01/07/2015 30/07/2015 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/07/2015 30/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 30/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
  01/07/2015 31/07/2015 2014 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2015 31/07/2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/07/2015 31/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2015 31/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/07/2015 31/07/2015 Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ağustos 01/08/2015 10/08/2015 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 11/08/2015 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2015 14/08/2015 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2015 14/08/2015 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2015 17/08/2015 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 20/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 24/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/08/2015 24/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/08/2015 24/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/08/2015 25/08/2015 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/08/2015 25/08/2015 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/08/2015 26/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/08/2015 26/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/08/2015 26/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/08/2015 31/08/2015 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/08/2015 31/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/08/2015 31/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/08/2015 31/08/2015 Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/07/2015 31/08/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
Eylül 01/09/2015 09/09/2015 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/09/2015 10/09/2015 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 15/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 21/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 23/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/09/2015 23/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/09/2015 28/09/2015 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/09/2015 28/09/2015 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 28/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/09/2015 30/09/2015 Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2015 09/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/10/2015 12/10/2015 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 15/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 20/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/10/2015 23/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/10/2015 23/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
  01/10/2015 26/10/2015 Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/10/2015 26/10/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/10/2015 26/10/2015 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/10/2015 02/11/2015 Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/09/2015 02/11/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
  01/11/2015 10/11/2015 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 10/11/2015 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/11/2015 16/11/2015 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
  01/11/2015 16/11/2015 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 16/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/11/2015 17/11/2015 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/11/2015 17/11/2015 2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 20/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 23/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/11/2015 23/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/11/2015 24/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  01/11/2015 24/11/2015 1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/11/2015 25/11/2015 1-15 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 26/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/11/2015 26/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/11/2015 26/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/11/2015 30/11/2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
  01/11/2015 30/11/2015 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2015 30/11/2015 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2015 30/11/2015 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
  01/11/2015 30/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/11/2015 30/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/11/2015 30/11/2015 Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2015 09/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  01/12/2015 10/12/2015 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 15/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 21/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  01/12/2015 23/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
  01/12/2015 24/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
  16/12/2015 24/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
  16/12/2015 25/12/2015 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
  01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
  01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
  01/12/2015 28/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
  01/12/2015 31/12/2015 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
  01/12/2015 31/12/2015 2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
  01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
  01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
  01/12/2015 31/12/2015 Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
  01/11/2015 31/12/2015 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır